Oferta

Leczenie drobiu

Analiza epidemiologiczna to podstawowe narzędzie do ochrony zdrowia drobiu fermowego. Narzędzie to pozawala na opracowanie optymalnych programów profilaktyki, leczenia i bioasekuracji danej fermy, które umożliwią w przyszłości szybką reakcję na wykryte ognisko choroby. Jak wynika z raportu The EFSA Journal „ryzyko infekcji stad ptaków wzrasta wraz z wielkością ferm”, dlatego gospodarstwa wielkostadne wymagają stałego nadzoru weterynaryjnego. Gabinet weterynaryjny Drobvet oferuje:

01.

profilaktykę

prowadzenie szczepień mających na celu nie tylko immunoprofilaktykę ale także redukcję immunosupresji tła zakaźnego.

Podejmując decyzje o programie szczepień zawsze brana jest pod uwagę sytuacja epizootiologiczna występowanie chorób w danym regionie.

Vet,Doctor,Examining,Chicken.,Vet,Concept
02.

diagnostykę

mającą na celu wyizolowanie w jak najkrótszym czasie czynnika etiologicznego choroby oraz określenie jego właściwości, w tym celu wykorzystywane są badania mikrobiologiczne, serologiczne(ELISA), molekularne (PCR) oraz parazytologiczne.

Close,Up,Of,A,Turkey,Roaming,A,Dirt,Area,Of
03.

leczenie

oparte o zasady racjonalnego stosowania chemioterapeutyków u drobiu.

Many,White,Geese,Walk,In,The,Backyard,Of,A,Farm
04.

Doradztwo

dotyczące żywienia, wymogów w zakresie utrzymania ptaków oraz bioasekuracji.

Yellow,Baby,Chick,In,Hand,Veterinarian,In,Medical,Gloves.,Examination,
01.

profilaktykę

prowadzenie szczepień mających na celu nie tylko immunoprofilaktykę ale także redukcję immunosupresji tła zakaźnego.

Podejmując decyzje o programie szczepień zawsze brana jest pod uwagę sytuacja epizootiologiczna występowanie chorób w danym regionie.

Vet,Doctor,Examining,Chicken.,Vet,Concept
02.

diagnostykę

mającą na celu wyizolowanie w jak najkrótszym czasie czynnika etiologicznego choroby oraz określenie jego właściwości, w tym celu wykorzystywane są badania mikrobiologiczne, serologiczne(ELISA), molekularne (PCR) oraz parazytologiczne.

Close,Up,Of,A,Turkey,Roaming,A,Dirt,Area,Of
03.

leczenie

oparte o zasady racjonalnego stosowania chemioterapeutyków u drobiu.

Many,White,Geese,Walk,In,The,Backyard,Of,A,Farm
04.

Doradztwo

dotyczące żywienia, wymogów w zakresie utrzymania ptaków oraz bioasekuracji.

Yellow,Baby,Chick,In,Hand,Veterinarian,In,Medical,Gloves.,Examination,